Magnus Carlsen leder i London

Ni missar väl inte kandidatturneringen som pågår just nu i London? Vinnaren möter Anand i November om världsmästartiteln. Den norske gutten Magnus slåss mot 7 fd sovjeter. Det är tre spelare som har dragit ifrån. Magnus leder med en halva före Aronian som ligger en halva före Kramnik. Magnus har det lättaste motståndet av dessa tre. Om man nu kan prata om lätt motstånd när nästan alla tillhör de tio bästa spelarna i världen och har straxt under 2800 i Elo!

Partierna direkt hittar ni här

http://livechess.chessdom.com/site/

Bokmärk Chessbomb. Alla större turneringar sänder live här.

Livevideo hittar ni här. Klicka på Livevideo

http://london2013.fide.com/en/component/content/article/40-static-content/137-live-video

Wikipedia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen

Fyra ronder kvar.

Round 11 Thursday 28/03/2013 14:00
Round 12 Friday 29/03/2013 14:00
Free day Saturday 30/03/2013
Round 13  Sunday 31/03/2013 14:00
Round 14 Monday 01/04/2013 14:00

Sällskapet till Budapest 2:a augusti 2013!

  Bild1


Den 2-14:e augusti 2013 arrangerar Stockholms SS en resa till
Budapest och
First Saturday turneringarna där bl a Leko,
Carlsen och Radjabov slagits om GM-titlarna!

– Välkommen att följa med till Ungern, ett av europas största schackländer Vi kommer att ha deltagare i IM- och FM-grupperna och planerar att åka ner 16 spelare samt tränare och föräldrar, en grupp på ca 25 personer. Utresa fredag 2/8 och hemresa onsdag 14/8. Vi varvar schackspelet med bad och avkopplande aktiviteter, bl a SPA anläggningen ”Széchenyi Thermal Bath”, som ligger ganska när hotellet där vi både bor och spelar,
HOTEL MEDOSZ *** Budapest. För den som är intresserad har vi även skräddarsytt schackträningsläger med en ungersk IGM.

Rondstart dagligen kl 16.00 (rond 1 kl 14.00 3/8). Turneringen spelas i Bergergrupper 11 ronder:
IM (rat +2100)
FM A (rat +1800)
FM B (rat +1500)
FM C (rat +1200)

Ca kostnad per person exklusive flyg och mat (frukost ingår i hotellpris) är 5500 kr (inkluderar enkelrum hotell inkl frukost 12 nätter samt startavgift – OBS startavgift varierar beroende på rating). Om man delar på ett dubbelrum blir totalkostnaden ca 4000 kr/person (dvs del i dubbelrum inkl frukost 12 nätter samt startavgift). Flyg med Norwegian kostar ca 2000 kr T/R.

Anmälan sker till Michael Wiander senast 31 mars på mw@hucama.com, betalning sker sedan direkt till arrangören.

Mer information om tävlingen hittar du här.

http://firstsaturday.hu/firstsat_programme_2012_2013.htm

Ny rubrik Aktuellt

Aktuellt har tillkommit som rubrik.

Där kommer ….. Aktuella … ! saker att finnas.

SSS-Shopen kommer vara stående.

Men här kommer du hitta bland annat inbjudan till tävlingar.

Det vi vill pusha för just nu är tävlingar där flera sällskapare deltar

Till att börja med Prag i slutet på juli

http://www.sss-schack.se/?page_id=2838

En fantastisk stad och tävling.

och Budapest början på augusti. Med möjlighet till att ta titlar

http://www.sss-schack.se/?page_id=2844

Kallelse till Årsmöte

Längst ner finns tre dokument för nerladdning.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

 

Härmed inbjuds Du till Stockholms SS ordinarie årsmöte den 26 mars 2013, kl. 18:00. Årsmötet hålls som vanligt i Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C.

Föreningen håller sitt ordinarie årsmöte varje år före april månads utgång. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Kallelse till årsmöte, med förteckning över de ärenden som ska behandlas, ska tillsändas samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet. Styrelsens redovisnings-handlingar ska hållas tillgängliga för intresserade medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Varje vid årsmötet personligen närvarande medlem, som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen, äger en röst. All omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgats eller beslutats. Vid omröstning äger ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer dock alltid lotten.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 

 

       DAGORDNING

 

§ 1   Årsmötet öppnas.

§ 2   Val av ordförande för mötet.

§ 3   Val av sekreterare för mötet.

§ 4   Fråga om årsmötet anser sig stadgeenligt kallat.

§ 5   Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6   Justering av röstlängd.

§ 7   Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

§ 8   Revisorns berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9   Förslag från styrelsen.

§ 10 Skriftliga förslag från medlemmar. För att kunna behandlas ska sådant förslag inges

       till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 11 Förslag till budget för innevarande verksamhetsår samt fastställande av årsavgift.

§ 12 Fastställande av antal ledamöter samt val av styrelse.

       a) ordförande för ett år.

       b) övriga ordinarie ledamöter för två år, och bör anpassas så att hälften väljs

       vartannat år.

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleant för två år. Det är önskvärt att revisorerna

       väljs för minst två perioder, dvs. totalt fyra år.

§ 14 Val av ordförande samt två ledamöter att ingå i föreningens valberedning.

§ 15 Val av representanter för föreningen vid Stockholms Schackförbunds kongresser.

§ 16 Val av representanter för Stockholms Schacksällskap att ingå i Riltonfondens

       styrelse. Enligt Riltonfondens stadgar väljs representanterna för tre år.

§ 17 Övriga ärenden.

§ 18 Årsmötets avslutas.

 

 Väl mött!

Stockholm 2013-03-05

 

STYRELSEN

Dokument

Kallelse 2013

Resultat och balans 2012

Verksamhetsberattelse 2012