Styrelseprotokoll 22 april

Styrelsemöte 22 april 2014 kl. 17.00

 

 

 

Deltagande: Stefan Lindh, Ted Gemzell, Mikael Helin, Lars Dock, Robert Spångberg och Peter Carlsten.

 

Förhinder: Michael Wiander.

 

Detta styrelsemöte ägnades i första hand åt att förbereda årsmötet som började kl. 18.00 samma dag.

 

 

  1. Årsmötets dagordning. Stefan Lindh kommer att föredra klubbens ekonomi för årsmötets deltagare. Vi har f.n. ca 1,3 mnkr tillgodo, varav 1 mnkr i aktier och 300 tkr i kassan.
  2.  
  3. Jubiléet år 2016. Riktlinjer för jubiléumsturneringen drogs upp på föregående styrelsemöte. Detta kommer nu Stefan att informera om under övriga ärenden. F.ö. fortsätter Stefan att leta efter lämplig lokal.
  4.  
  5. Personalfråga. Lars Docks anställning hos oss upphör i slutet av april. Stefan kommer att kontakta arbetsförmedlingen för att diskutera en förlängning.
 • Berlin. Det är vår tur att besöka vår vänklubb i Berlin under Pingsthelgen (6-9 juni 2014). Information kommer att lämnas på årsmötet och på vår hemsida.

 

 1.  
 2. Diplomet till Berndt Söderborg. Robert Spångberg har hittat en bra mall för diplomet, men behöver hjälp med det skriftliga innehållet i diplomet. Berndt har varit med om så mycket att vi måsta gallra lite… Robert och Stefan kommer att träffas om detta snarast för att diplomet ska hinna bli klart till avslutningen den 20 maj 2014.

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 22 april 2014                   Justeras:

 

 

 

Peter Carlsten, sekreterare                     Stefan Lindh, ordförande

Mens sana in corpore sano

Vilket betyder en sund själ i en sund kropp.

Eftersom jag alltid haft Arnold som en stor förebild och även vetat om att han är en stor schackfan så är det kul att läsa artiklar om det.

http://en.chessbase.com/post/2014-arnold-classic-brasil-mens-sana-in-corpore-sano

 

 

 

 

Påskturneringen i Norrköping

Lilla
http://chess-results.com/tnr119271.aspx?lan=6&art=1&rd=8&flag=30&wi=821
Stora
http://chess-results.com/tnr119270.aspx?lan=6&art=1&rd=8&flag=30&wi=821

Många SSSare var där och samtliga hade en prestationsranking över sitt ranking. Starkt. Mest imponerande var Adrian Ekenstierna (comeback?) med en prestationsranking ca 350 över sitt ranking och nästan 2100!