Resultat rond 2 och lottning rond 3 plus information

Resultat rond 2 och lottning rond 3

Information:

Det saknas fortfarande information på kontaktlistan. Det är rödmarkerat.

Vid förhinder att spela på ordinarie speldag ska Ni själva kontakta Er motståndare samt skicka ett ebrev eller SMS till mig om det.
Om det inte finns kontaktinformation, se sidan ovan, kan Er motståndare (eller jag) inte nå Er. Tävlingsledningen kan då inte döma WO om Ni skulle dyka upp. Det är då helt upp till Er att kontakta Er motståndare för spel en annan dag.

Partier som spelas utanför ordinarie speltid. Det går även att spela i förväg. Meddela mig resultatet så fort som möjligt.