KARL HALL

En veteran har gått ur tiden

Allas vår Karl Hall har lämnat oss!
Vi tänker på honom med glädje och tacksamhet.
Kalle var medlem i Stockholms Schacksällskap sedan 1964 och blev ständig medlem 1972 och för sina mångåriga insatser för klubben hade han utsetts till hedersledamot 1986. Han var som klubbmästare under olika perioder starkt engagerad i styrelsearbetet och alltid först på plats under våra spelkvällar:
Han kunde för nya och yngre medlemmar berätta om och ge inblickar i vårt sällskaps traditionsrika historia. Vi hade ett gott samarbete bland annat vid planering och genomförande av Sällskapets 125-årsjubileum 1991 tillsammans med Rolf Littorin, Evert Davstad och Ted Gemzell.

Kalle var ju ett ankare i lagmatcher och fanns alltid med när vid inbjöds till jubileer av vår vänklubb Wilmersdorfer Schachverein i Berlin. Han var personligen mycket uppskattad av våra Berlinvänner.
Han hade också stora personliga framgångar i seniortävlingar på Island, i Norge och Finland, där han år efter år toppade resultatlistorna.
Kalle var född den tjugofemte juli 1917 och gick bort den trettonde januari 2015, 96 år gammal. Han var schackligt vital ännu vid hög ålder.
Vi minns Kalle som glad, positiv, hjälpsam och med glimten i ögat, men lågmäld och blygsam och inte mycket för stora ord.

För oss alla var Kalle en vän och en hedersman. Vi saknar honom!

Frid över hans minne:

Olle Sundvall

26 januari 2015