Avslutningar 2013

10 december
Avslutning Salongerna 16.00-17.30

14 december
Avslutning Lilla Akademien 12.00-

17 dec
Skinkblixt! Avslutning med prisutdelning samt blixt med handikapp enl. rating-differens med 5 min analog tid i 9 ronder.