Efter många års arbete i Riltonfonden har nu Berndt Söderborg tackats av. På bilden mottar han Riltonmedaljen i silver no.36, av Riltonfondens ordförande Richard Norling.