Har Ni fått förhinder måste Ni omgående ta kontakt med Er motståndare själva. Det är även den personen som skjutit upp partiet som har skyldighet att se till att partiet spelas på lämplig dag.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvIJ29m0Dxv7HtSDclVKDaVdPE4zhIWmhqCTe6LTcuE/edit?pli=1#gid=8