Blir det temablixt 8 ronder dubbelrondigt 16 partier. 8 olika öppningar både som vit och svart. Vilka, avslöjas av Martin Lokander på spelkvällen!