Spara tid och anmäl Er direkt på nätet. Klicka på Anmälan Chess results under respektive tävling. Är man anmäld så kan man komma till rondstart straxt innan kl 18.00. Man kan anmäla sig på plats men då SENAST 17.45. Målsättningen är att starta så nära 18.00 som möjligt. Kommer man senare blir man inlottad till rond 2 respektive 3. Ta reda på Ert Fidenummer. www.fide.com Det finns även på Chess results

 

9 jan Säsongstart och uppmjukningsblixt, 5 min + 3 sek i 11 ronder (där alla är välkomna
– även icke medlemmar!) samt anmälan till vårterminens KM
Anmälan Chess results

16 jan Rond 1 i vårens Schweizer-KM (alla spelare i en och samma grupp)
Anmälan Chess results

30 jan Fischer Random Chess (Chess 960), 10 min i 9 ronder
Anmälan Chess results

13 feb Snabbschacks-KM, 15 min i 7 ronder
Anmälan Chess results

13 mar Handikappblixt, 10 min i 9 ronder
Anmälan Chess results

17 apr Snabbschack, 15 min + 5 sek i 7 ronder
Anmälan Chess results

8 maj Tore Rilton-blixt, 3 min + 2 sek i 16 ronder
Anmälan Chess results

22 maj Rolf Littorins minnesturnering, snabbschack med handikapp i 7 ronder
Anmälan Chess results