Verksamhetsberättelsen för året 2017 finner ni här:
Verksamhetsberättelse Sällskapet 2017

Varmt välkomna till årsmötet 27e mars!