Stockholm Schacksällskap, Schackakademien och Nordea i ett gemensamt projekt