Efter en lång debatt och gedigna presentationer av kandidaterna själva, valdes Ted Gemzell, Stockholm, till ny ordförande i Sveriges Schackförbund. Ted Gemzell var nominerad som ny ordförande från valberedningen. Eftersom sittande ordförande Carl-Fredrik Johansson, Uppsala ställde sig till förfogande för omval, blev det en diskussion mellan distrikten och där det till slut gick till en sluten omröstning, vilken slutade i Ted Gemzells favör.

Full länk med intervju

http://www.schack.se/ted-gemzell-vald-till-ny-ordforande-for-ssf/