Påminnelse om höstturneringen

Tyvärr är det fortfarande några som inte har uppdaterat sin kontaktinformation.

Det gör att ni riskerar att åka till Salongerna utan att få spela eftersom Er motståndare inte har lyckats nå Er.

Listan  hittar ni under rubriken

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvIJ29m0Dxv7HtSDclVKDaVdPE4zhIWmhqCTe6LTcuE/edit?pli=1#gid=8