Information juniorer

Vill du börja spela schack? Välkommen till Stockholms SS juniorträning!
(Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9C, T-Zinkensdamm)

Träning bedrivs tisdagar 16.00-17.30.

På tisdagarna kommer det finnas, ”Bara spelagrupper.” Där de som önskar spela kommer att ha möjlighet till just detta.

Tränare för Stockholms SS juniorsektion är Christer Nilsson, Leo Crevatin samt Adrian Ekenstierna.

Det är ingen träning under loven

Terminsavgift – betalas alltid i början på terminen.

Två provapåträningar!

Terminsavgifter

Medlemsavgifter: Kalenderår: Huvudmedlem och bimedlem 700:-, Juniormedlem 200:- (som ej deltar i träning).

Avgifter per termin träning juniorer:
1 gång/vecka – 1200 kr avgift. Medlemsavgift ingår. Tävlingssponsoring enbart huvudmedlemmar, upp till 500 kr/elev fördelat på mer än två tävlingar.

 

Salongerna
Tisdagar 16.00-17.30
Alla nivåer

Kommentera