Styrelsen

Ted Gemzell, Ordförande
Martin Lokander, Junioransvarig
Alexander Pettersson
Deniz Arman
Anton Darnell
Ted Gemzell, Skattmästare
Christian Hammerman, Medlems- tävlingsansvarig
Jakob Aperia
Eric Thörn, Lagansvarig