Historik

Målning av Georg von Rosen: Upptäcktsresanden A. E. Nordenskiöld tillika förste ordföranden i Stockholms Schacksällskap.

Målning av Georg von Rosen: Upptäcktsresanden A. E. Nordenskiöld tillika förste ordföranden i Stockholms Schacksällskap.

Stockholms Schacksällskaps tillkomsthistoria

Ett första Stockholms Schacksällskap såg dagens ljus år 1835. Detta sällskap blev dock kortlivat.  År 1849 gjordes ett nytt försök. Denna förening upplöstes år 1860 men efterlämnade regler och stadgar.

År 1866 hade många nya och gamla schackvänner samlats på Lagergrens kafé i gamla operahuset för att göra ett nytt försök att återskapa Stockholms Schacksällskap. Bland schackvännerna märktes Robert Sahlberg, känd schackprofil och Gustaf Schultz, en välbekant schackpublicist.

Det nya Stockholms Schacksällskap som stiftades fick följande utseende: till sekreterare utsågs Gustaf Schultz och till ordförande valdes professor A.E. Nordenskiöld, polarforskaren som sedermera med sina fartyg skulle finna vägen genom ishavet via den omtalade Nordostpassagen. Övriga två styrelsemedlemmar var Severin Bergh, en av samtidens starkaste spelare och grosshandlare A.W. Hafström.

styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen när klubben grundades 1866.

Styrelsen när klubben grundades 1866.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Sahlbesahlbergrg (1837-1922) var en betydande personlighet i svenskt schackliv. Han var en av stiftarna av Stockholms Schacksällskap 1866, medlem i 55 år och dess sekreterare i 31 år (1871-1902). Han blev Sällskapets vice ordförande 1902 och hedersledamot 1904. Han var dessutom Sveriges Schackförbunds förste ledamot.

Källa: Rolf Littorin “Robert Sahlbergs skrifter – några bibliografiska data”.

 

 

 

schulz

 

Johan Gustaf Schultz (1839-1869) framträdde tidigt som schackspelare och problemförfattare. År 1862 gav han ut sin problemsamling “100 schackuppgifter” och år 1869 “Undervisning i schackspelet”, vilken i trettio år skulle fungera som den bästa på svenska skrivna läroboken i schack. Han redigerade också schackspalter i olika tidningar bl.a. i Ny Illustrerad Tidning. Schultz nämns tillsammans med Robert Sahlberg som Sällskapets stiftare.

 

 

 

En av de första spellokalerna var La Croix café, inrymt i den gamla basarlängan vid Norrbro nedanför Kungliga Slottet. Efter invigningen av Berns Salonger spelade man här i de många lokalerna bl.a. i Röda Rummet. År 1882 blev Kung Oscar II Stockholms Schacksällskaps beskyddare.

Sällskapet var under de första decennierna något av en societetsklubb – dock med flera av landets starkaste spelare som medlemmar. Sällskapets stora utveckling inträffade först vid sekelskiftet.

Collijn-epoken

En välbärgad och tillika schackintresserad fader skickade sina två sönder Gustaf och Ludvig Collijn ut på resor i Europa för att fördjupa sina kunskaper i schackspelet och knyta nya kontakter. Vid återkomsten blev de medlemmar i Sällskapet och hade med sig impulser och idéer från de stora klubbarna ute i Europa, från Paris och Wien. De medförde modern schacklitteratur och de första schackuren. Vårt sällskap moderniserades.

Ludvig Collijn gav tillsammans med sin bror Gustaf ut “Lärobok i Schack” i många upplagor med början 1898. Ludvig var med vid bildandet av Stockholms Schackförbund 1911 och var dess ordförande 1911-1939. När Sveriges Schackförbund bildades 1917 blev Ludvig C. dess ordförande. Ludvig Collijn var Sällskapets ordförande 1906-1938.

Sällskapet hade sin blomstringstid under 1900-talets början. Fr.o.m. 20-talet blev aktiviteten lägre och först på sextiotalet började Sällskapet på nytt göra sig gällande, bl.a. genom seriespel i Stockholms DM.

Ludvig Collijn bjöd in stormästare till Sverige att delta i stora turneringar, bl.a. Aljechin, Spielmann, Réti med flera. Han ägde ett oerhört stort anseende bland schackfolk ute i Europa. Han var en stor mecenat. Ludvig Collijn är en portalfigur i svenskt schack.

collijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta var en tillbakablick på Stockholms Schacksällskaps tillkomsthistoria med den viktiga Collijn-epoken.

Källa: Evert Davstad “Kort krönika om långt schackliv.”

Sällskapet idag

Stockholms Schacksällskap är Nordens äldsta schacksällskap och det tredje äldsta i världen.

Mycket har skett i Sällskapets utveckling under decennierna fram till våra dagar bl.a. har man satsat stort på ungdomsverksamheten, som blomstrat genom en skicklig tränarstab och årliga bidrag från Riltonfonden.

Sedan 1964 har vi schackutbyte med Schachverein Wilmersdorf i Berlin.

Vi firade vårt 150-årsjubileum med bankett och internationellt deltagande i vår stora jubileumsturnering på Hasselbacken i månadsskiftet april-maj 2016.

Short information in English:

Stockholms Schacksällskap (Stockholm Chess Society) is the oldest chess club of Scandinavia and the third oldest one of the world. It was founded in 1866 in Stockholm.

Its originator was above all J.G. Schultz, a wellknown chesspublicist. Its first president was the universally known scientist E.A. Nordenskiöld, director of researching the arctic area in order to find the much discussed North-East Passage, which he reached in 1879.

Our club has since 1866 had a continuous chess activity and during the last decades great importance has been attached to youth chess activities.

In 2016 we celebrated our one hundred and fiftieth anniversary.

Kurze Information auf Deutsch:

Stockholms Schacksällskap ist der älteste Schachverein von Skandinavien und der drittälteste der Welt. Er wurde 1866 in Stockholm gegründet. Sein Urheber ist u.a. J.G. Schultz, ein wohlbekannter Schachpublizist.

Der erste Vorsitzende war der weltberühmte Wissenschaftler E.A. Nordenskiöld, Leiter der Eismeerforschung um die vielerörtete Nordostpassage zu finden, ein Ziel, das er 1879 erreichte.

Unser Verein hat selt 1866 eine ununterbrochene schachliche Aktivität und während der letzten Jahrzehnten hat man den Fokus auf die jüngsten Spieler eingerichtet.

Im Jahre 2016 haben wir unsere hundertfünfzig Jahre gefeiert.

Stockholm i februari 2017

Olle Sundvall

Alla ordförande i Stockholms Schacksällskap

1866-1877 Adolf Erik Nordenskiöld

1878-1893 Carl Fredrik Waern

1894-1898 Geskel Saloman

1899-1902 F Burgman

1903-1905 von Wolcker

1906-1938 Ludvig Collijn

1939-1947 S J Dahl

1948-1953 Bengt Hultman-Boye

1954-1957 Rolf Dillén

1958-1966 Björn Hult

1967-1975 Rolf Littorin

1976-1982 Bertil Molander

1983-1987 Rolf Littorin

1988-1996 Olle Sundvall

1997-2008 Berndt Söderborg

2009-2016 Stefan Lindh

2017-        Ted Gemzell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *